Intrebari frecvente

CADASTRUL – Cadastrul este un sistem unitar si obligatoriu de evidenta si inventariere sistematica a bunurilor imobile de pe teritoriul tarii, din punct de vedere cantitativ, calitativ si juridic, prin care se realizeaza identificarea, inregistrarea si reprezentarea lor in registre si pe harti si planuri cadastrale, indiferent de destinatia lor sau de proprietar.

 

     CADASTRUL GENERAL are urmatoarele caracteristici :

    - este obiectiv, pentru ca exprima realitatea din teren ;
    - este unitar, pentru ca se executa dupa instructiuni si normative unice si foloseste un limbaj unic, atat pentru utilizator ,cat si pentru beneficiar ;
    - este dinamic, pentru ca exprima realitatea naturala in continua schimbare, ceea ce impune necesitatea unei intretineri permanente ;
    - este general, pentru ca satisface cerintele de baza pentru toate sectoarele economiei nationale ;
    - este obligatoriu, pe intreg teritoriul tarii, si pentru toate institutiile care gestioneaza bunuri imobile ;
    - are caracter istoric, pentru ca tine seama de legislatiile sociale, mai ales prin caracterul proprietatii, care diferenteaza o societate de alta ;
    - este perfectibil, pentru ca ofera posibilitatea folosirii mijloacelor de automatizare a proceselor de culegere si prelucrare a datelor, de obtinere a documentelor finale si de intretinere, prin crearea sistemului informatic cadastral.

 

ROLUL CADASTRULUI GENERAL :

    - identificarea proprietatilor de bunuri imobile si inscrierea lor in registrele cadastrale si carti funciare ;
    - determinarea intinderii, configuratiei si pozitiei bunuli imobil, precum si a folosintei lui, raportata la destinatia initiala ;
    - stabilirea categoriei de calitate a terenurilor, tinand seama de lucrarile de amenajare existente sau necesare, de bonitatea solurilor si a categoriilor de folosinta, de posibilitatea mecanizarii pentru lucrarile specifice ;
    - identificarea resurselor funciare si intocmirea materialului documentar necesar introducerii sau scoaterii din circuitul agricol a terenurilor ;
    - furnizarea elementelor calitative necesare evaluarii bunurilor imobile.

 

       NECESITATEA CADASTRULUI :
Lucrarile de cadastru se executa cu scopul de a pune la dispozitia celor interesati, in orice moment , date reale si complete referitore la bunurile imobile.

 


La ce serveste documentatia de cadastru?
Documentatia de cadastru sta la baza inscrisurilor in Cartea Funciara si contine principalele informatii tehnice si juridice legate de un imobil (nr. cadastral, dimensiuni, forma, suprafata, proprietari, sarcini imobil etc.).

 

Daca o proprietate intabulata are probleme de unde aflu?
Ma pot adresa oficiului de cadastru si Publicitate imobiliara si solicit eliberarea unui extras de informare. Acesta costa 20 lei pentru eliberare in 3 zile lucratoare sau 100 lei pentru eliberare in regim de urgenta.

In partea 3 a extrasului de informare apar sarcinile posibile daca exista: ipoteci, litigii, privilegii etc.

 

Ce este cartea funciara?
Legea nr.7/1996 a cadastrului si a publicitatii imobiliare este reglementata prin Ordinul Ministerului de Jusitie nr.2371/1997 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a birourilor de carte funciara ale judecatoriilor.
Conform acestei legi, fiecarui imobil (teren cu sau fara constructie) i se va atribui un numar cadastral pe baza caruia se va face in viitor identificarea lui.
Orice intabulare a unui contract de vanzare-cumparare (echivalentul transcrierii in Registrul de inscriptiuni si transcriptiuni imobiliare) este  precedata de deschiderea Cartii funciare.
Deschiderea unei cartii funciare nu este conditionata de o vanzare, dar se realizeaza cel mai adesea in aceasta situatie.

Cine elibereaza extrasul de carte funciara si ce cuprinde acesta?
Extrasul de carte funciara - este eliberat de catre OCPI, serviciul Carte funciara in baza actelor de proprietate care au fost intabulate in Cartea Funciara a imobilului.
Intabularea este obligatorie pentru:
- toate actele de instrainare incheiate dupa data de 01.07.1999, data la care a intrat in vigoare Legea 7;
- toate actele de proprietate care nu au fost transcrise la Judecatorie pana la data de 01.07.1999.
Extrasul de carte funciara cuprinde toate datele de identificare si situatia juridica actuala a imobilului:
1. descrierea imobilului
2. numele si prenumele proprietarilor
3. actele in baza carora acestia au dobandit proprietatea
4. sarcinile bunului inscris in Cartea Funciara: ipoteci, comandamente, interdictii de instrainare, privilegii etc.

Cum se realizeaza intabularea imobilului la BCF (Birou de Carte Funciara) de care acesta apartine?
Dosarul avizat la Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara se transmite catre BCF, unde este inscris in Cartea Funciara si se emite incheierea de intabulare a imobilului.

 

Care sunt actele necesare executarii documentatiei de cadastru, pe care trebuie sa le puna la dispozitie proprietarul?
Acte de proprietate in copie legalizata, cum ar fi:
- act vanzare - cumparare si proces verbal de predare primire (in cazul cumpararii de la stat);
- certificat de mostenitor;
- titlu de proprietate asupra terenului;
- autorizatie de constructie si proces verbal de receptie finala - in situatia in care imobilul s-a construit ulterior dobandirii terenului;
- act donatie;
- hotarare judecatoresca definitiva si irevocabila;
- acte identitate proprietar;
- certificatul fiscal de la serviciul taxe si impozite locale de pe raza judetului pe care se afla imobilul;

 Formulare ce vor fi puse la dispozitie de catre firma executanta:
- cerere tip completata si semnata de proprietar (Anexa 1,3)
- declaratie privind limitele proprietatii pentru care se face lucrarea de cadastru(Anexa 5)
- cerere de receptie si inscriere in Cartea Funciara (Anexa 2)

 

Cand este nevoie de o lucrare de aviz tehnic pentru obtinerea numarului postal?
  In situatia in care un bun imobil din intravilan se dezmembreaza in minim alte 2 bunuri imobile, aceste noi imobile vor trebui sa primeasca un nou numar postal. Pentru acest lucru este necesara avizarea de catre OCPI a unei documentatii intocmite de o persoana autorizata de catre OCPI.


Care sunt tarifele si cand se achita onorariul convenit si taxele OCPI?
Taxele se achita dupa semnarea contractului odata cu avansul din onorariu.

Onorariul se achita astfel:
60% la semnarea contractului;
40% la predarea lucrarii (incheierii de intabulare si exstras de CF impreuna cu Planul de amplasament si delimitare al corpului de proprietate.

Ce documente se realizeaza in cadrul tarifului perceput?
Documentatia se executa in conformitate cu Ordinul 634/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind continutul si modul de intocmire a documentatiilor cadastrale in vederea inscrierii in cartea funciara cu modificarile si completarile ulterioare.

560 +
Clienti multumiti
650 +
Proiecte de succes

Documente ce pot fi descărcate:
Cerere copii
Cerere de inscriere
Cerere extra de informare
Cerere informatii conventie
Cerere receptie deslipire alipire
Declaratie proprietar