Acte necesare

Punem la dispozitia viitorilor clienti toate actele necesare in format digital pentru a putea fi descarcate, printate si completate multe mai usor.

Prima inscriere apartamente

1. Cerere de solicitare informatii;
2. Cerere de receptie si inscriere;
3. Declaratie pe propria raspundere cu privire la instrainarea si identificarea imobilului;
4. Actele de proprietate (copie legalizata), dupa caz:
-Contract de vanzare – cumparare
-Contract de construire
- Proces verbal de predare primire
- Contract de Imprumut (daca a fost luat cu plata in rate)
- Dovada de achitare integrala (in cazul contractelor cu plata in rate)
- Certificat de casatorie/Sentinta de divort (daca numele beneficiarului din actul de proprietate difera fata de cel prezent din C.I.)
- Certificat de Deces (in cazul in care exista clauze in contract care trebuie radiate)
- Certificat de Mostenire
5. Declaratie Notariala -in cazul apartamentelor care nu au fost transcrise, – ca actul nu a fost trecut in Registrul de Transcriptiuni si Inscriptiuni;
6. Certificatul Fiscal in original (de la taxe si impozite/primarie), cu mentiunea pentru cadastru si cu valoarea impozabila (pentru constructi noi);
7. B.I./C.I. in copii xerox;
TAXA CADASTRU SI INTABULARE PLATITA LA RECEPTIA DOCUMENTATIEI TEHNICE SI INSCRIERE IN CARTEA FUNCIARA LA OFICIUL DE CADASTRU ESTE 120RON.
- In cazul in care exista o cerere de radiere a imprumutului/ipotecii se mai plateste suplimentar o taxa de 60RON
- Pentru imobilele care au intrat in proprietate ca urmare a unor acte de genul: Contract de Partaj, Certificat de Mostenitor, Sentinte Civile, sau Ordinul Prefectului, eliberate incepand cu aprilie 2009 se mai plateste o taxa suplimentara de 0.15% din valoarea imobilului.


Prima inscriere teren

1. cererea de solicitare informaţii si convenţie;
2. cererea de recepţie si înscriere;
3) declaraţie pe propria răspundere cu privire la înstrăinarea si identificarea imobilului măsurat;
4) extras din planul parcelar avizat pentru conformitate de primar (numai pentru documentaţiile din extravilan);
5) actele de proprietate, după caz, in copie legalizata;
6) certificatul fiscal in original (de la taxe si impozite), in care sa se precizeze faptul ca este pentru cadastru si intabulare si sa aibă in el valoarea de impozitare atât pentru teren cat si pentru locuinţa ;
7) copii xerox după actele de identitate ale proprietarilor.

TAXA CADASTRU SI INTABULARE PLATITA LA RECEPTIA DOCUMENTATIEI TEHNICE SI INSCRIERE IN CARTEA FUNCIARA LA OFICIUL DE CADASTRU ESTE 120RON.

- Pentru imobilele care au intrat in proprietate ca urmare a unor acte de genul: Contract de Partaj, Certificat de Mostenitor, Sentinte Civile, sau Ordinul Prefectului, eliberate incepand cu aprilie 2009 se mai plateste o taxa suplimentara de 0.15% din valoarea imobilului.

560 +
Clienti multumiti
650 +
Proiecte de succes


Cadastru imobile : Dezmembrare sau Alipire Imobile

1.cererea de solicitare informatii;
2.cererea de receptie si inscriere;
3.declaratie pe propria raspundere cu privire la înstrainarea si identificarea imobilului;
4.extras de carte funciara pentru informare;
5.copie simpla dupa actele de proprietate;
6.copie dupa documentatia de cadastru anterioara;
7.copii simpla dupa B.I./C.I.;
8.copie legalizata dupa certificatul de urbanism pentru alipire indiferent de numarul de loturi alipite; dezmembrare pentru mai mult de doua loturi rezultate din operatiune.
TAXA CADASTRU PLATITA LA RECEPTIA DOCUMENTATIEI TEHNICE LA OFICIUL DE CADASTRU ESTE 60 RON/ LOT REZULTAT DIN ALIPIRE, 60 RON LOT REZULTAT DIN DEZMEMBRARE.


Cadastru imobile : Completare cu constructie (Inscriere /Demolare/Extindere)

1. cererea de solicitare informatii;
2. cerere de receptie si inscriere;
3. declaratie pe propria raspundere cu privire la înstrainarea si identificarea imobilului;
4. extras de carte funciara pentru informare;
5. copie xerox documentatia cadastrala avizata anterior
6. copie dupa Incheierea de intabulare;
7. copie legalizata dupa:
- Autorizatia de construire/Demolare
- Proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor
- Certificat de atestare a edificarii sau extinderii constructiei, eliberat de primaria localitatii unde este situat imobilul astfel:
- pentru constructiile fara autorizatie de construire, mai vechi de anul 1991 ;
-pentru constructiile ridicate dupa anul 1991 care au autorizatie de construire dar nu au proces verbal de receptie.

8. certificatul fiscal in original (de la taxe si impozite/primarie), cu mentiunea pentru cadastru, cu valuarea impozabila a constructie.
9. copie xerox B.I./C.I.
TAXA CADASTRU SI INTABULARE PLATITA LA RECEPTIA DOCUMENTATIEI TEHNICE SI INSCRIERE IN CARTEA FUNCIARA LA OFICIUL DE CADASTRU ESTE 60RON+0,05% din valoarea de impozitare inscrisa in certificatul fiscal.


Intocmire Planuri de Situatie si documentatii pentru P.U.Z., P.U.D., P.U.G., P.A.C.

1. copie dupa actele de proprietate ;
2. copie dupa cadastru
3. copie dupa Incheierea de intabulare;
4. Extras de Carte funciara pentru informare ;
5. Certificat de Urbanism copie legalizata- cu mentiunea necesar pentru P.U.Z. ;
6. copie B.I./C.I. ;
TAXA PLATITA LA RECEPTIA DOCUMENTATIEI TEHNICE LA OFICIUL DE CADASTRU ESTE 200 RON.


Scoaterea din Circuitul Agricol

1. copie dupa actele de proprietate ;
2. copie dupa cadastru avizat anterior
3. dupa Incheierea de intabulare
4. Extras de Carte Funciara pentru informare ;
5. Certificat de urbanism copie legalizata ;
6. Aviz de la ANIF ;
7. copie B.I./C.I. ;
Taxele variaza in functie de suprafata, termenul pentru obtinerea tuturor avizelor este de 21 de zile lucratoare


Trasare limite teren /Intarusare
1. Copie simpla act de proprietate
2. Copie documentatie cadastru cu coordonatele avizate
3. Copie Incheiere de intabulare
4. Copie simpla B.I./C.I.

Documente ce pot fi descărcate:
Cerere copii
Cerere de inscriere
Cerere extra de informare
Cerere informatii conventie
Cerere receptie deslipire alipire
Declaratie proprietar